Hulp nodig? Gemiddeld heeft u binnen 15 seconden een medewerker aan de lijn

  • Home
  • Privacy statement

Privacy statement

Land Rover Insurance streeft ernaar de privacy van onze cliënten veilig te stellen. Het gebruik van persoonsgebonden gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Om een service te leveren die is afgestemd op uw individuele situatie
  • Om u online de mogelijkheid te bieden een verzekering aan te vragen en te sluiten
  • Uit het oogpunt van fraudepreventie

Het gebruik van informatie die niet herleidbaar zijn tot een individu worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Om klantenprofielen op te stellen
  • Om de inrichting van de website te bepalen
  • Als hulpmiddel bij de strategievorming
  • Voor onderzoek

Land Rover Insurance verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude. Land Rover Insurance houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode 'verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf' kunt u raadplegen en downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Het registreren van de persoonsgegevens wordt verzorgd door Dealerloket, gespecialiseerd in het administreren van verzekeringen.

© Land Rover Insurance

* Uit het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden blijkt of de genoemde voordelen ook voor u van toepassing zijn