Hulp nodig? Gemiddeld heeft u binnen 15 seconden een medewerker aan de lijn

Ik ben niet tevreden

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze service of bent u het niet eens met een beslissing van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op en dan kijken wij samen met u naar een oplossing. Heeft u al contact met ons gehad, en zijn wij er samen met u niet uitgekomen, stuur ons dan een officiële klacht via e-mail. 

Indien wij, naar uw mening, er niet in slagen om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl

info@landroverinsurance.nl 

Wet financiële toezicht (Wft)

In de dienstenwijzer geeft Land Rover Insurance inzicht in haar dienstverlening, voor wat betreft de consument. De dienstenwijzer is in overeenstemming met de eisen die de Wet financieel toezicht (Wft) aan ons stelt. De letterlijke tekst van de dienstenwijzer kunt u hier lezen.

© Land Rover Insurance

* Uit het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden blijkt of de genoemde voordelen ook voor u van toepassing zijn